REGIONÁLIS UTÁNPÓTLÁS KÖZPONT

Klubunk a Vasas Kubala Akadémia - mint kiemelt alközpont - alá tartozik. Az Akadémia célja nem más, mint az, hogy - példaértékű tevékenységükkel - egy tervezett, az MLSZ iránymutatása szerinti, jól működő, régiós kapcsolatrendszeren keresztül a fejlődés lehetősége biztosított legyen mind a játékosok, mind az egyesületek részére úgy szakmai, mint anyagi tekintetben. Fontos a közös gondolkodáson alapuló, közös célrendszer érdekében tevékenykedő, kiemelten a gyerekek fejlődését szem előtt tartó, szerződésekben megfogalmazott elvek mentén működő kapcsolatrendszer kialakítása.

Közös célként határozható meg:

-a létrejövő együttműködés a résztvevő felek céljainak a várt közös előnyök érdekében jön létre
-felek a kapcsolatokban egyenrangú partnerként vesznek részt
-a partnerek megőrzik önállóságukat, belső működésükkel kapcsolatos döntéseikben nem korlátozottak
-a kapcsolatok részleteit szerződésbe foglaljuk, ami az MLSZ iránymutatásai szerint minden egyesülettel közel egyező tartalmú lesz
-a partnerkapcsolatok elmélyítése a résztvevők saját döntésén múlik
-közös érdekképviselet

A Vasas Kubala Akadémia helye a rendszerben

Mint Régiós Utánpótlás Központ - és a régiós együttműködő klubok - érdeke, hogy elsősorban az akadémiai korosztályokban a játékosállomány minőségi szinten komoly értéket képviseljen, ezzel is bizonyítva a régióban folyó magas szintű szakmai munkát, minőségi képzést. Ennek érdekében olyan kapcsolati rendszer kiépítését célozta meg az Akadémia, amelyben a résztvevő partnerek ezt a törekvését segítik, céljaikkal összeegyeztethetőnek tarják, természetesen a közös célok megtalálása mellett.

Kikkel keresik a kapcsolatokat?

-akiknek fontos a szakmaiságon alapuló együttműködés, ami mindkét fél számára lehetőségeket kínál
-akikkel közös érdekek mentén tudnak dolgozni
-akiknek fontos a szakmai igényesség, a szakmai filozófia adaptálása, és ez meg is jelenik a gyakorlatban
-akik rendelkeznek jövőbeni tervekkel, és van konkrét elképzelésük ezek tényleges megvalósítására
-akiknél biztosított az átlátható működés

Mit ad a Vasas Kubala Akadémia?

-szakmaiságon alapuló partnerséget
-a Vasas Kubala Akadémia játékfilozófiájának megismerését
-igény szerinti szakmai segítséget
-az Akadémiáról kikerülő játékosok transzferálását, a régiós rendszeren belüli előmenetel lehetőségét
-megfelelően képzett, felnőtt korba lépő játékosok átirányítását különböző szintű felnőtt csapatokhoz
-rendszeres közös szakmai napokon, továbbképzéseken való részvételt
-kiemelt kapcsolattartást
-folyamatos konzultációkat
-közös, kétoldalú kommunikációt, partnerként való megjelenést (weboldal)
-rendezvényekre és tornákra való meghívást és részvételt
-kiemelt tehetségek edzéseken, mérkőzéseken való részvételét, próbajáték lehetőségét
-felméréseket (fizikai, technikai, mentális)

Mit kér cserébe a Vasas Kubala Akadémia?

-szakmaiságon alapuló együttműködést
-bemutatkozási lehetőséget az Akadémia részére
-eseményekről, programokról való tájékoztatást
-edzések és mérkőzések látogatási lehetőségét, érdemi tájékoztatást a tehetségekről
-együttműködést a versenyeztetésben (pl. tornameghívások, játékosok szerepeltetése a Bozsik rendezvényeken, nemzetközi tornákra kiválasztott játékosok elengedése)
-a tehetségek edzéseken, próbajátékon való részvételének biztosítását
-szakmai napokon való részvételt az aktuális csapatok részére
-edzők közötti érdemi kapcsolatok kialakítását