Újra fogjuk játszani a Tápiószecső elleni bajnoki mérkőzést

2018.03.14

VERSENYÜGYI HATÁROZAT

A Pest megyei I. osztályú felnőtt labdarúgó-bajnokságban 2018. március 3-án megrendezett Tápiószecső FC - Szentendre VSE (2-1) bajnoki mérkőzés végeredménye ellen a vendég sportszervezet megfelelő pályahitelesítés megléte miatt az MLSZ Versenyszabályzatának IV. fejezet, 45. § (1) bekezdés (e) pontja alapján óvást nyújtott be. Az MLSZ PMI Versenybizottsága - tárgyalás mellőzésével - meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az MLSZ PMI Versenybizottsága a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az óvásnak helyt ad. A versenybizottság az MLSZ Versenyszabályzat IV. fejezet, 45. § (4) bekezdés (b) pont (7) alpontja alapján a mérkőzés újrajátszását rendeli el, a mérkőzés pályán elért eredményét törli és a mérkőzés új időpontját is kijelöli, mégpedig 2018. április 11., szerda, 17.00.

Az elsőfokú - tárgyalás mellőzésével meghozott - versenyügyi határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül jogorvoslatnak van helye az MLSZ PMI Fellebbviteli Bizottságának címezve, de a Versenybizottságnak benyújtva. A fellebbezésben ismertetni kell a fellebbezés okát és célját. A fellebbezés okának téves megjelölése vagy téves fellebbezés miatt az egyébként határidőre benyújtott és az alakiságnak megfelelő fellebbezést nem lehet elutasítani. A fellebbezésben lehet új tényt állítani és új bizonyítékra is hivatkozni, de csak akkor, ha az az első fokú eljárást követően jutott a fellebbező tudomására. A fellebbezést részletesen meg kell indokolni.

Az MLSZ Versenyszabályzatának IV. fejezet, 45. § (3) bekezdés (e) /bár ténylegesen feltehetőleg (g)/ pontja alapján az óvást benyújtó vétlen Szentendre VSE sportszervezete részére az óvási díjat - 10.000, azaz tízezer forint - visszafizeti. Mivel a másik fél nem kizárólagosan felelős a történtekért, ezért a Tápiószecső FC sportszervezetét nem kötelezi az óvási díj megtérítésére, azt az igazgatóság magára vállalja.

INDOKOLÁS

A szóban forgó Tápiószecső FC - Szentendre VSE (2-1) bajnoki mérkőzés kezdési időpontja 2018. március 3., 17:30 volt, tehát a találkozó jóváhagyottan is villanyfényes meccsnek volt kiírva és így is került lejátszásra. A beadványt benyújtó szentendreiek - többek között - a nem elégséges fényviszonyokat jelölték meg óvási okként.

Az MLSZ PMI Versenyirodája a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy a fent nevezett mérkőzés helyszíne, az UFC Gyömrő sporttelepén megtalálható műfüves labdarúgópálya a nevezett mérkőzés időpontjában nem rendelkezett villanyvilágításos találkozó megrendezésére szóló hitelesítéssel, így azon villanyfényes bajnoki mérkőzést nem lehetett volna megrendezni, ezért a versenybizottság a rendelkező rész szerint határozott.

Bár a Tápiószecső FC nem járt el teljes gondossággal az ügy kapcsán, de kizárólagos felelősségét a bérbeadó tájékoztatása és a versenyiroda jóhiszemű tévedésből fakadó mérkőzés-jóváhagyása mérsékli, ezért az óvási díj "vétkes fél általi megfizetése" alól a versenybizottság felmenti.

A jogorvoslati rendelkezés az LVSZ V. fejezet, 49. § (3) bekezdés d), valamint az 54. § (8) bekezdés b) c) és d) pontján alapul.