EGYÜTTMŰKÖDÉS SZENTENDRE VÁROSSAL

A KIEGYENSÚLYOZOTT, STABIL SPORTÉLETÉRT

Az önkormányzat sportkoncepciójának lényege, hogy a sportolni vágyó polgárok minél szélesebb rétegeinek, valamennyi korosztályának egészséges életmódját, rendszeres fizikai aktivitását, közösségi életét segítse, ehhez stabil környezetet, átlátható feltételrendszert és lehetőségeihez mért anyagi támogatást biztosítson.

A rendszeres sporttevékenységhez alkalmas sportpályára és kiszolgálólétesítményekre, valamint ezek kiszámítható, stabil üzemeltetésére van szükség. A város két teleppel is rendelkezik: a Kőzúzó utcai és az izbégi sportlétesítmény. A korábbi gyakorlat szerint ezeket működtetésre sportegyesületeknek adta bérbe a város, a közösség érdekeit szolgáló feltételrendszer kikötésével.

Jelenleg 250 5-19 éves játékos focizik a Dunakanyar Sportegyesület színeiben, de az egyesületnek együttműködési megállapodása van a Szentendre Városi Sportegyesülettel. A felnőtt csapatnak jelenleg ők adnak otthont; biztosítják az edzések, mérkőzések feltételeit és átirányítják az együttműködési megállapodás keretében a felnőtt csapatba, az ifjúsági egyesületből "kiöregedő" tehetségeket.

A Szentendre VSE Labdarúgó szakosztálya a felnőtt sportban is komoly szerepet játszik: 2 korosztályban (felnőtt, öregfiú) képviselteti magát a megyei bajnokságokban, valamint Tahitótfaluval együttműködésben a megyei III. osztályban szerepelteti a második számú keretét.

Szentendre bízik abban, hogy a SZVSE keretein belül a felnőtt és az utána következő utánpótlás korosztályok sportolási, versenyeztetési lehetőségei is biztosítást nyernek. Megvalósulhat a labdarúgás népszerűsítése szélesebb tömegek számára, illetve lehetőség nyílna ingyenes edzés és versenyeztetés biztosítására a Bozsik korosztályok után (ifi, felnőtt, öregfiúk); intézmények számára ingyenes programok szervezésére és lebonyolítására (óvodai futball fesztiválok, általános iskolai bajnokság); ingyenes családi sportnapok szervezésére; az izbégi sporttelep fejlesztésére, rendszeres karbantartására; térségi vezető szerep megszerzésére a felnőtt labdarúgásban.

Cél továbbá, hogy a várossal szerződő egyesületek segítségével megvalósuljon a TAO-s pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

A város egésze tekintetében pedig a legfontosabb hozadék az lenne, ha megszűnne a sportágon belül megosztottság Szentendrén. Ez közös érdeke sportolóknak, támogatóknak, gyerekeknek, szülőknek, érdeklődőknek.

szentendre.hu